برای آخرین روزهای تابستان


پاییز،-زمستان،-بهار-و-تابستان-عادت-نمیکنیم


زنگ امید


نیستی و خلا


بشنوید


میگن کربلا هم گرم بود...


همچون دود ته سیگار رها شده


شماره دو