آخرهای مرداد این حوالی بارون میاد
شنبه این هفته یه سال دیگه هم ازش کم کردم و بود شدم،هستم
کم و زیاد
خوب و بد
بالا و پایین
ولی ته بزرگ شدن سخته

پ.ن: بازگشت به خود اصلیم:) کامنت ها پر