این آخرین شعری است که خواندم و اینجا گذاشتم. این کارها برود بچسبد به تلگرام و بقیه ی شبکه ها:)

از کاظم بهمنی