غروب های شهریور تند و تیزند،درست مثل همان چای که با زنجبیل دم کرده ای و طعمش حتی با توت و شیره ی خرما هم درست بشو نیست و باید یک سره استکان را سر بکشی، همین بین است که تمام گوش و چشم و حواست را بسته ای و وقتی استکان را زمین می گذاری  یک هوا تمام حواست بر می گردد و چه زود مهر رسیده است... همان لحظه ای که تمام حواست را پی استکان بسته بودی،رفت!

پ.ن: شش ماهه ی اول افتضاح بود، به معنای تمام:)

عکس: تزئینی