مثلِ مثلِ مثلِ مثلِ رقصیدن تا دمِ دمِ مرگ

(dance me to the end of love)

پ.ن: ضمن تشکرات از کسایی که تبریک گفتن