با تشکر از کامیونتی های گوگل پلاس

برویم در گوشه ای  از خیابان برای این دیوار خوشگل غش کنیم

پ.ن: آن کنتورهای وصل به لوله