و قسم به آفریدگار حنا

پ.ن: در بندرعباس امتحانش کردم...:) عکس تزئینی