می خواستم میزان مطالعه و اینکه هشتاد درصد کتاب هایی که تا حالا خوندم به زبان اصلی خودِ نویسنده بوده رو به بهونه جریانات دیشب :))) بکنم تو چشم و چالتون و خب این منم در گوریدرز :)


https://www.goodreads.com/sohianar93