حالا درسته از یه بچه که فقط سرش و واسه چای خوردن از تو کتاباش بیرون میاره انتظاری نیست. ولی سلام بمبئی فیلمی نیست که پول جاش بره! پس بگیر پس گردنی رو کوچیکه:|