اگه یه کارت بانکی کنار کارت های دیگمون باشه هیچی ازمون کم نمی کنه، فقط یک در هزار ممکنه یه روزی که واسه همه هست و با خدا نکنه و بهش فکر نکردن و... اون روز نزدیک نشه، دور هم نمیشه! ممکنه اون روز دمت گرم بمونه حتی با مردن! 

www.ehda.ir