یادداشت های خانم انار

و انار نام دیگر من است

و اما نتیجه ی انتخابات

انصافا بزرگترین نتیجه تا الان که سه و نه دقیقه ی صبح هست، رفتن امیر تتلو بود!

از تمامیت درد که بگذری، ترس را فراموش کرده ای و تنها به این فکر می کنی:" این زندگی ارزش زیستن را داشت؟ "
#و_انار_نام_دیگر_من_است
همان آخرین انار تک درخت شته زده حیاط پشتی

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان