انصافا بزرگترین نتیجه تا الان که سه و نه دقیقه ی صبح هست، رفتن امیر تتلو بود!