بلاتکلیفم، مثلِ شالِ ماندهِ در میله هایِ بافتنی، مثلِ ضربه های قلبی ناخواسته، در بطنِ زنی...

#و_انار_نام_دیگر_من_است

پ.ن:فقط یک برش! ادامه دارد!
پ.ن: شال هایی که هیچ وقت برام نبافت...

عکس: شال اون شالِ سرخِ تو/ سحر رفیع