وقتی می ری تو لاکِ خودت چرا هی سیخونک می زنن؟:|

مثلِ همیشه بزنن تو سرت خب:)