هر چی بیشتر به بیست و هشتم اردیبهشت نزدیک می شم 


بیشتر


" جا مانده اند خاطراتت میانِ زندگی ام


مثلِ زنده رود میانِ اصفهان"


پ.ن: اینقدر هر جا رفتم اینو خوندن  وخوندم دیگه کم کم بیست و هشتِ اردیبهشتی و جاماندگی یادم نمی مونه کم کم! قول می دم:) قولِ قول!


صاحبِ عکس رو نمی شناسم:) ولی تاریخش معلومه خیلی قدیمیه:))