سالِ قبل این موقع با شین جان کلی شیرینی و چای خریدیم و از استاد "دال" تشکر کردیم. دیروز خودم شیرینی خوردم. دنیا همین قدر پیچیده است. از هر چی بترسی، جلوی پات سبز میشه و حتی نمی تونی دورش بزنی. سالِ قبل بعد از خوردنِ شیرینی و چای استاد اشک ریخت، از اون اشک هایی که تو صورت دیده نمی شن ولی تهِ چشم آدمها و تو دست ها و تشکرهاشون، تو حرفاشون تو بغض های عمیق شون دیده می شن. چای خورد بدونِ قند و شیرینی! شین خیلی خواهش کرد که شیرینی بخوره ولی من خیلی زود فهمیدم دلیلش و ادامه ندادم
بعد از چای رفت پایین و با سی چهل تا برگه برگشت، نه امتحان بود، نه نمونه سوال نه جزوه و نه... یه متن بود راجع به معلم و دانش آموز! فارسی نبود و خیلی ها حوصله ی خوندنش رو نداشتن! یکی دو نفری خوندیمش! خلاصه اش میشه، همون قدری که یاد دادم، یادگرفتم! یاد گرفته بود، خوب هم یاد گرفته بود که بغض کرد، یکی دو جمله حرف زد، از زندگی گفت! گفت آروم باشین! گفت خوب باشین! و بعد نشست کنجِ تریبون، مچاله شد رو صندلی و...
امروز من جایی نشستم، جایی هستم که فکرش و نمی کردم، حتی روزهای اولی که شروع کردم، گفتم من هیچی نمی شم! ترسیده بودم! ولی امروز جایی ام که پارسال بودم. همون قدری که یاد می دم، یاد می گیرم! حتی با اینکه هنوز نمی تونم رویِ پای خودم باشم و اینقدر کم در میارم که هیچ قابل دیدن هم نیست ...
بعضی از بچه ها ی من ماکسیمم پنج ساله ان! ولی من یاد گرفتم ازشون! که وقتی یکی کفشِ جدید می پوشه بگم : اوه! بیوتیفول شوز:) یاد گرفتم موقعی که از دستبند کسی خوشم میاد، به رودربایستی  و راحت به دستبندش دست بزنم، به ناخن های بلند سورمه ای اش. به سنجاق سینه اش. به دستاش، گوشاش. یاد گرفتم وقتی یکی و دوست دارم باید بتونم با چشام بهش بخندم، براش ادا در بیارم و گاهی هم محکم بچسبم بهش. یاد گرفتم اشکامو کنترل نکنم. یاد گرفتم وقتی ناراحت میشم و گفتم دیگه دوست ندارم، وقتِ پشیمونی غرور نداشته باشم. یاد گرفتم گاهی بخندم و عجیب دارم از کنار بد و خوب آدمها بی خیال می گذرم! آدمها برام یک لحظه شدن و تو همون یک لحظه می بینم که خوبن، بدن و بعد بی هیچ ناراحتی یا کنارشون می زارم یا ادامه شون می دم.  یاد گرفتم به انار کوچولو اهمیت بدم و حقیقتش حالِ من بهتره، چون یه معلمم!

پ.ن: من تو بیان غیر خودم که بهترین معلمم، یک معلم می شناسم! ولی روز معلم و به معلمم های شناخته شده و نشناخته شده تبریک می گم!